Rehabilitering

Medarbetarna är företagets viktigaste tillgång. När någon drabbas av en livskris gäller det att man som chef och personalansvarig har en professionell partner vid sin sida för rehabiliteringsinsatser. De företag som vänder sig till oss har insett att psykiska faktorer påverkar medarbetarnas hälsa och att de därför måste kunna möta den enskildes behov av stöd när något har hänt som gör att man tillfälligt tappar fotfästet.

Vi har lång och dokumenterad erfarenhet av att med olika slags rehabiliteringsinsatser skapa gynnsamma förutsättningar i krislägen. Vi samarbetar med läkare, arbetsgivare, försäkringsbolag och försäkringskassa. När ni tar kontakt med oss gör vi upp om lämpliga rehabiliteringsinsatser och stämmer av kostnaderna.

De flesta kriser går att bearbeta och komma igenom

Men det tar olika lång tid för olika människor. Våra insatser tar fasta på möjligheterna i krisen och att finnas med som lotsar i processen. I förebyggande syfte söker vi med kognitiva metoder öka förståelsen för samspelet kropp - psyke. Med krissamtal ger vi hjälp att komma ur rädslan och återta kontrollen över sitt eget liv. Vår metod syftar till att individen ska ta större eget ansvar för sin egen psykiska hälsa.

Logo